பனியில் உறைந்த சூரியனே - 11

Rajam

Well-known member
Member
ஜித்தவ பற்றிய விவரங்களை
சொல்லாது,
நட்புக்கு நல்ல இலக்கணம் காட்டிட்டான் தயா.
ஜித்துட்ட வந்தாச்சு கேஸ்.
இனி வேகம் தான்.
காப்பகத்தில் யாரோ ஒரு கருப்பு ஆடு இருக்கு.
 

Admin

Administrator
Staff member
Writer
ஜித்தவ பற்றிய விவரங்களை
சொல்லாது,
நட்புக்கு நல்ல இலக்கணம் காட்டிட்டான் தயா.
ஜித்துட்ட வந்தாச்சு கேஸ்.
இனி வேகம் தான்.
காப்பகத்தில் யாரோ ஒரு கருப்பு ஆடு இருக்கு.
நன்றி அம்மா
 

Latest profile posts

ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்... "வழி மாறிய பயணம்" கதையின் பத்தாவது அத்தியாயம்👇👇👇
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 😍
அலாதி தேடலாய் நீ அத்தியாயம் 9😎👇
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்... "வழி மாறிய பயணம்" கதையின் ஒன்பதாவது அத்தியாயம்👇👇👇
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 😍
அலாதி தேடலாய் நீ அத்தியாயம் 8 😎👇
%B8%8F.1253/
ஹாய் பிரெண்ட்ஸ்... "வழி மாறிய பயணம்" கதையின் எட்டாதவது அத்தியாயம்👇👇👇

New Episodes Thread

New Comments Posts

Top Bottom